Balans och eftertanke – nyckelord för lyckad inredning med mattor

Att inreda med mattor kräver ett visst mått av eftertanke. Mattan utgör visserligen en marginell del av den totala rumsinredningen, men ett felaktigt val av matta påverkar helhetsintrycket av rumsinredningen påtagligt.


Rektangulär varm matta

Mjuka, fluffiga mattor höjer både damm- och mysfaktorn i bostaden.

En matta upptar en stor del av rummets visuella ytskikt, varför inredaren har stor makt att – med mattans hjälp – framhäva detaljer i inredningen, koppla ihop föremål för att skapa röda trådar och använda mattan som en praktisk ljuddämpare i kala rumsmiljöer. I hem där mattor används både som väggbonad och golvbeklädnad, blir mattans roll än mer tongivande. Den som lyckats väl med valet av matta kan därför, med ganska små medel, skapa en fin symbios mellan det upplevda intrycket i förhållande till det totala antalet föremål i rummet. Om inredaren istället köpt matta på måfå, blir resultatet – på förekommen anledning – raka motsatsen.

Allmänna tips för inredning med mattor

För att undvika de vanligaste missarna bör man som inredare särskilt iaktta följande tips:

  • Mattor i genomgångsutrymmen och frekvent använda delar av bostaden bör vara robusta och ligga stadigt på golvet. Granska således även mattans underrede i syfte att säkerställa att man slipper halka till följd av spontana rörelser. Matrumsmattor bör även tåla skvätt och spill från matbordet samt vara lätta att rengöra från matrester. Undvik således att placera mattor som kräver kemtvätt i köksmiljöer.
  • Ta gärna bilder på de ytor som är föremål för inredningen och ta med dessa till affären. På så sätt har du ett autentiskt material att sätta i relation till butikens utbud av mattor.
  • Undvik att köpa en alltför liten matta ifall inredningsstilen inte är uttalat minimalistisk. I annat fall kan rummet ge ett torftigt intryck, vilket gör att mattan blir en symbol för snålhet och fattigdom. En alltför stor matta kan i gengäld minska den visuella delen av golvytan, vilket gör att bostadsutrymmet uppfattas som mindre än det är i verkligheten. Balans mellan golv och matta är även viktigt ifall golvet är vackert – mattan framhäver charmen hos golvmaterialet eftersom kontrasten i brytpunkten mellan golv och matta drar till sig blickar.
  • Ifall du tänker använda mattor som smycken – placera dem i utrymmen som används lite men ändå utgör centrala delar av bostaden. Smycken ska ju exponeras för att kunna beundras samtidigt som de inte ska nötas. Denna typ av prydnadsmattor får gärna vara försedda med glada mönster eller andra motiv, som vidgar vår föreställningsvärld och ger hornhinnan anledning arbeta lite extra.
  • En matta med ett centralt motiv – alternativt en centralt belägen rund matta – kan användas för att tala om att inredningen utgår från ett centrum, medan en matta med ett obetydligt centrummotiv istället berättar att inredningens viktigaste beståndsdelar är perifert belägna i bostadsutrymmet.
  • Undvik att handla dyra orientmattor online; mattor i de övre prisklasserna bör om möjligt granskas i butik eftersom detaljkvaliteten i sömmar och ytskikt kan variera enormt. Likaså bör man höra sig för om ullkvalitet och ursprung, eftersom många turkiska och kaukasiska orientmattor ofta felaktigt marknadsförs som persiska dito.
  • Satsa istället på att handla billiga bruksmattor över internet; hit hör t.ex. trasmattor, dörrmattor och plastmattor (liksom vinylgolv).

Heltäckande mattor – praktiskt budgetalternativ

Naturvit ryamatta

Mattan utgör här en genomtänkt del i en färgkoordinerad inredningsmiljö.

Heltäckningsmattan upplevdes fram till alldeles nyligen som passé, då många medelålders nordbor förknippar den med budgetinredning från 1970-talet. Mattan erbjuder emellertid en förtjänstfull gångkomfort på kalla stengolv och dragiga, dåligt isolerade trägolv i fastigheter med krypgrund. Likaså erbjuder heltäckningsmattan en ytterligare praktisk och privatekonomisk fördel – den fungerar som golv och matta i ett. Heltäckningsmattor kan måttbeställas utan någon merkostnad, då de handlas på rulle hos bygghandelsjättarna. Mattan kan enkelt klippas till i butiken; de uppklippta sidorna döljs sedan smidigt under golvlisten.

Använd mattan som estetiskt redskap för att, med små medel, skapa en visuellt lyckad inspirationskälla i bostaden.