Välj ett tråkigt men praktiskt bruksgolv

Plastmattan sätter fortfarande standarden i genomgångsutrymmen, tvättstugor och badrum i offentliga miljöer. Mattan är lätt att lägga, har lång livslängd och är i stort sett fri från underhåll.


Rektangulär plastmatta

Genomtänkt kommersiell inredning med plastmatta och stolar i matchande färgkombination.

Plastmattan – eller vinylmattan som den också kallas – fick sitt genombrott under miljonprogrammets guldålder. Mattan gick snabbt att lägga – tillika en nödvändighet för att hinna med bedriften att inreda en miljon lägenheter under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Det faktum att de ursprungliga plastmattorna fortfarande ligger kvar i en majoritet av allmännyttans lägenheter tyder måhända på bristande underhåll, men också att mattan är hållbar till den grad att hyresvärdarna – med gott samvete – kunnat prioritera andra underhållsåtgärder.

Olika plastmattor för våtrum och sällskapsytor

Tänk på att s.k. våtrumsmattor – till skillnad från vanliga plastgolv – tillverkas av oblandad PVC-plast. Tack vare den homogena polyvinylkloriden kan mattan klippas och skarvas där behov uppstår, t.ex. vid trösklar och golvbrunnar. Den vattentäta våtrumsmattan behöver inte heller kompletteras med fuktspärr, vilket väsentligt underlättar monteringsarbetet. Till fördelar med plastmattor i allmänhet kan följande karakteristika tillfogas:

  • På den svenska marknaden finns ett omåttligt utbud av mönster och färgkombinationer. Plastmattor kan t.ex. köpas med blommiga motiv och kakelimitation, men den rika mönsterfloran till trots väljer de flesta ett enfärgat, tidlöst alternativ. Vitt, grått och ljusgult är i skrivande stund populära alternativ.
  • Få golv är lättare att rengöra än plastmattor, som köps på rulle i byggvaruhandeln. Mattan är således praktisk i alla rum, men av estetiska skäl brukar den inte längre monteras i vardagsrum. Grovkök, kök, balkong och matrum är emellertid ideala ur praktisk synvinkel ifall de förses med en plastmatta. Tänk dock på att plastmattor som inte är avsedda för våtrum kan släppa igenom en viss mängd fukt – t.ex. om en blöt matta placerats ovanpå plastgolvet. I värsta fall kan detta leda till att limmet under plastmattan upphör att fästa, vilket utmynnar i fula luftbubblor. Om så sker måste plastmattan rivas ut och bytas.
  • Plastmattan är billigare att lägga än motsvarande klinker- och parkettgolv. Riktpriset per kvadratmeter brukar ligga mellan 100 och 150 kronor.
  • Plastmattor fästs med lim och är enkla att lägga själv. I våtrum bör man emellertid – av försäkringstekniska skäl – låta en fackman lägga golvet. En badrumsrenovering med plastmatta som bas kostar dock betydligt mindre än att lägga klinkergolv – även om arbetet görs av auktoriserad golvläggare.

Lägga nytt golv på befintlig plastmatta

Plastmatta i lokal

Plastmattan är tråkig och intetsägande. Men dess praktiska egenskaper gör den populär i kommersiella sammanhang.

Många ivriga golvläggare gör misstaget att lägga klinkergolv på en befintlig plastmatta istället för att riva ut densamma. I bostäder med gammal plastmatta bör man initialt riva ut mattan ifall man har för avsikt att lägga stengolv. Detsamma gäller för övrigt för den som avser montera kakel på våtrumsvägg eller dylikt. Däremot kan man med fördel lägga laminat- och parkettgolv ovanpå befintlig plastmatta. Kakel och klinker bör allra helst fästas på betong- eller stengolv.

Plastmattan anses billig och banal i inredningssammanhang, men ur praktisk synvinkel slår den övriga golvtyper.